مهرزاد معدنچی در خصوص شرایط تیم فجر سپاسی عنوان کرد: جعفری مدیر عامل باشگاه به خوبی و البته تنهایی تلاش می‌کند چرا که هیچ حمایتی از سوی مسئولان شیرازی صورت نمی‌گیرد.

به گزارش فارس ، وی ادامه داد: در حال حاضر فجر سپاسی تنها تیم شیرازی است که پیام مخابرات و برق که به آن وضعیت دچار شدند و حیف است فجر سپاسی هم به عنوان تنهاترین تیم حاضر در لیگ با چنین وضعی روبرو شود و هیچ حمایتی از سوی مسئولان استانی صورت نگیرد.

ا محبت است که سریع با بازیکنان جدید دوست می‌شود.وی در مورد قرعه سخت سپاهان در دو هفته ابتدایی و دیدار با فولاد خوزستان و استقلال گفت: به نظر من هر چقدر بازی‌های سخت اول باشد بهتر است چرا که عیار تیم‌ خیلی زود مشخص می‌شود و می تواند در ادامه کارش را با قدرت انجام دهد.خلیل زاده در پایان عنوان کرد: دعا

بازیکن فجر سپاسی یاد آور شد:در سال های گذشته شرایط بهتر بود اما نمی‌دانم حالا چرا اینگونه شده که هیچ حمایتی انجام نمی‌شود. مسئولان استانی یا فوتبالی نیستند و یا ورزش را دوست ندارند اما باید با برگزاری جلساتی حمایت‌های لازم از تیم صورت گیرد. توقع در این است و خواهش داریم که مسئولان از تیم بازیکن سازی چون فجر سپاسی حمایت بیشتری کنند تا سرنوشت سایر تیم‌ها گریبان‌گیر این تیم نشود.

مهرزاد معدنچی در خصوص شرایط تیم فجر سپاسی عنوان کرد: جعفری مدیر عامل باشگاه به خوبی و البته تنهایی تلاش می‌کند چرا که هیچ حمایتی از سوی مسئولان شیرازی صورت نمی‌گیرد.

به گزارش فارس ، وی ادامه داد: در حال حاضر فجر سپاسی تنها تیم شیرازی است که پیام مخابرات و برق که به آن وضعیت دچار شدند و حیف است فجر سپاسی هم به عنوان تنهاترین تیم حاضر در لیگ با چنین وضعی روبرو شود و هیچ حمایتی از سوی مسئولان استانی صورت نگیرد.

ا محبت است که سریع با بازیکنان جدید دوست می‌شود.وی در مورد قرعه سخت سپاهان در دو هفته ابتدایی و دیدار با فولاد خوزستان و استقلال گفت: به نظر من هر چقدر بازی‌های سخت اول باشد بهتر است چرا که عیار تیم‌ خیلی زود مشخص می‌شود و می تواند در ادامه کارش را با قدرت انجام دهد.خلیل زاده در پایان عنوان کرد: دعا

بازیکن فجر سپاسی یاد آور شد:در سال های گذشته شرایط بهتر بود اما نمی‌دانم حالا چرا اینگونه شده که هیچ حمایتی انجام نمی‌شود. مسئولان استانی یا فوتبالی نیستند و یا ورزش را دوست ندارند اما باید با برگزاری جلساتی حمایت‌های لازم از تیم صورت گیرد. توقع در این است و خواهش داریم که مسئولان از تیم بازیکن سازی چون فجر سپاسی حمایت بیشتری کنند تا سرنوشت سایر تیم‌ها گریبان‌گیر این تیم نشود.
ساعت : 7:22 pm | نویسنده : admin | تنهای تنها | مطلب قبلی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15